Khởi động Doraemon Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   6513 83.33% with 78 votes

Sử dụng pháo của bạn, ăn trưa Doraemon cho càng nhiều càng tốt để đạt được điểm nhiều hơn nữa.

Điều khiển:
Trong trò chơi

Doraemon Launch