Giao diện điều khiển khởi động: 2 tàu Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   21 66.67% with 3 votes

Giao diện điều khiển WARS: Là một người đàn ông giao hàng, công việc của bạn để bảo vệ wagon của bạn đầy đủ các bàn giao tiếp trong khi bạn thực hiện một giao hàng địa phương để các cửa hàng trò chơi.

Điều khiển:
Sử dụng chuột để tương tác.

ActionConsoleLaunchShip