Golf ổ Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   10 100% with 1 votes

Mục tiêu của bạn là để chơi một vòng tiền sử của sân golf bằng súng cao su đáng tin cậy của bạn thông qua một cảnh quan Jura. 18 lỗ trong tổng số, từng nhận được nhiều khó khăn hơn so với trước.

Điều khiển:
Sử dụng chuột để tương tác.

AdventureLaunchGolfDrive