Cheetah sân golf Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   01

Chơi lên đến 18 lỗ của mini-put golf với những trở ngại.

Điều khiển:
Điểm và kéo chuột đi từ hướng bạn muốn bóng go.the xa hơn bạn kéo, các khó khăn hơn bóng sẽ bị ảnh hưởng.

SportsGolfCheetah