یوزپلنگ گلف بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   01

بازی تا 18 سوراخ از مینی گلف-PUT با موانع.

کنترل بازی:
نقطه و کشیدن ماوس به دور از مسیر که می خواهید به توپ رو به go.The دورتر شما را کشیدن، سخت تر از توپ خواهد رسید.

SportsGolfCheetah