Doraemon và Nobita cá Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   24937 87.06% with 286 votes

Doraemon sẽ cố gắng để bắt cá để có được nhiều điểm. Hãy cẩn thận của cá mập.

Điều khiển:
Sử dụng chuột để chơi.

Puzzle Doraemon Nobita