Doraemon و Nobita ماهیگیری بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   24937 87.06% with 286 votes

Doraemon سعی خواهد کرد برای گرفتن ماهی به دریافت بسیاری از نقاط. مراقب باشید از کوسه.

کنترل بازی:
استفاده از style="float: src="/images/mplay.png" به بازی.

Puzzle Doraemon Nobita