Doraemon موش تهاجم بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   22756 80.21% with 283 votes

Doraemon متنفر موش، nobita باید کمک به او برای شلیک موش!

کنترل بازی:
در بازی

Puzzle Doraemon Nobita