کودک اصطکاک بده بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

ضربه توپ شما آتش سوزی با توپ آتش، هر توپ نیاز به 3 بازدید به حذف از منطقه بازی و اصلا اجازه دهید هر توپ عبور از خط پایین یا بازی خود را بر.

کنترل بازی:
شما باید یک برجک به طور مداوم در حال حرکت در پایین صفحه نمایش، دکمه سمت چپ ماوس را فشار دهید به آتش یک توپ، و سپس دکمه سمت چپ ماوس را فشار دهید دوباره به آتش توپ دیگر.

ActionGimmeFrictionBaby