بده 5 گشت و گذار بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

مقایسه دو عکس و پیدا کردن 5 differences.You یک دقیقه در هر imagepair و 5 jokers در هر بازی. آن را از مناظر مشهور در سراسر جهان شعار.

کنترل بازی:
ماوس - برای ارتباط برقرار کردن.

Guessing GimmeSightseeing