اوه عزیزم! بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   41 80% with 5 votes

چیزی در Dimmsdale ... بدجور اشتباه است. ارتش غیر قابل توضیح از bunnies فازی اما خشمگین و خوشمزه اما خطرناک یخ هیولا کرم به شهر حمله کرده اند. آن را تا Timmy، با کمک COSMO و واندا، به صرفه جویی در روز هنوز دوباره!

کنترل بازی:
چپ / راست کلیدهای پیکان - حرکت
تا کلید فلش / فاصله - پرش.

AdventureActionObstacleMonstersBunnyWhoaBaby