fltron 2.0 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

ترون یک فیلم در سال 1982 توسط دیزنی بود که به طور متوسط ​​در دفتر جعبه موفق بود و در مورد یک برنامه نویس بود که به کامپیوتر او وارد می شود و این دنیای الکترونیکی است. این فیلم در یک بازی متمرکز بود که بازیکنان مجبور بودند با استفاده از دوچرخه های موتور بر روی یکدیگر یکدیگر را خالی کنند. بازی نیز با این فیلم منتشر شد و شما می توانید یک بازی TRON مشابه ساخته شده در فلش را بازی کند.

کنترل بازی:
در بازی

2 Player Racing Movie Disney