دیزنی 'صحنه فیلم جادویی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

تست بینایی خود و پیدا کردن 10 نقاط مختلف بین دو عکس در مدت زمان محدود.

کنترل بازی:
با کلیک بر روی بخش های مختلف در picutre در سمت راست. شما همیشه می توانید برای یک استراحت با کلیک کردن بر روی دکمه شکل فنجان در پایین مکث.

AdverDisney-sMagicalMovieScenes