fl tron ​​2.0 Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   10 100% with 1 votes

tron là một bộ phim vào năm 1982 bởi disney đã thành công vừa phải tại phòng vé đó là về một lập trình viên bị hút vào máy tính của mình và đó là thế giới điện tử. bộ phim tập trung vào một trò chơi mà người chơi phải cắt nhau bằng cách sử dụng xe máy để lại một đường phía sau họ. Trò chơi cũng đã được phát hành với bộ phim và bạn có thể chơi một trò chơi tron ​​tương tự được thực hiện trong flash.

Điều khiển:
trong game

2 Player Racing Movie Disney