اسپرانزا قبل بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   24 33.33% with 6 votes

این شاهزاده خانم دوست داشتنی نیاز به یک زیبایی دوباره لمس. ببینید چه چیزهایی زیبا شما می توانید برای او انجام دهد.

کنترل بازی:
استفاده از موس به تداخل می کنند.

GirlDress UpPrincessGirlsEsperanzaMakeover