پیراستن شاهزاده خانم قدرت بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   205 80% with 25 votes

شاهزاده خانم از قدرت آماده برای مبارزه با دشمنان تاریک است. لطفا ایجاد یک سلطنتی و لوکس برای این goddness است. این ها 'مهم برای انتخاب یک سلاح برای او! از آن لذت ببرید!

کنترل بازی:

استفاده از موس خود را انتخاب نمایید.

Dress UpPrincessGirlsMakeover / Make-up