نقطه مانی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

با اتصال نقاط رنگارنگ آرامش دهید. اتصال به همان اندازه که می توانید انجام دهید و فراموش نکنید که می توانند به یک مربع متصل شوند! حالت های مختلف بازی باعث افزایش ارتباط با طعم جدید می شود. ممکن است زمان حمله، حرکت محدود یا حالت بی پایان باشد. نمرات بالا به صورت فنجان به دست آوردن پاداش هایی مانند حذف نقطه، اضافه کردن حرکت، اضافه کردن زمان و یا حتی حذف رنگ در مغازه. زمان اتصال به آن است!

کنترل بازی:
در بازی

Mouse Skill Matching Html5 Match 3 Mobile Touchscreen Thinking