chấm hưng Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

thư giãn bằng cách kết nối các chấm đầy màu sắc. kết nối càng nhiều càng tốt và đừng quên rằng chúng có thể được kết nối thành một hình vuông! chế độ trò chơi khác nhau tăng cường kết nối với hương vị mới. có thể là tấn công thời gian, di chuyển hạn chế hoặc chế độ vô tận. kiếm điểm cao dưới dạng cốc để kích hoạt tiền thưởng như xóa dấu chấm, thêm di chuyển, thêm thời gian hoặc thậm chí xóa màu trong cửa hàng. đã đến lúc kết nối!

Điều khiển:
trong game

Mouse Skill Matching Html5 Match 3 Mobile Touchscreen Thinking