Cam chịu Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   10 100% with 1 votes

TV Smash của nó, vượt qua với Gauntlet và Berserk. Các cấp là ngẫu nhiên, vì vậy họ sẽ không bao giờ giống nhau hai lần.

Điều khiển:
Mũi tên: Di chuyển chuột: Mục tiêu

ActionDoomed