ناز کریسمس چکمه بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

بهترین لباس را انتخاب کنید و نگاه شگفت انگیز برای تعطیلات!

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

Dress UpGirlDress UpChristmasCuteBoots