کیف دستی خود را ایجاد کنید بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   01

اگر دوست دارید کیف های دستی، این بازی برای شما می باشد! شما قادر خواهید بود به ایجاد کیسه است که شما را همیشه از خواب، انتخاب رنگ و اضافه کردن تمام نکات تکمیلی. شما باید بسیار مراقب باشید اگر شما می خواهید برای ایجاد و لوازم جانبی شیک.

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

AdventureCreateYourHandbag