حزب این نوع انگل بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

ترکیبی از پنگ و بازی arkanoid با خرچنگ.

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

FunnyCrabsParty