Cua Đảng Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

Một sự kết hợp của pong và trò chơi Arkanoid với cua.

Điều khiển:
Sử dụng chuột để tương tác.

FunnyCrabsParty