Sau khi Đảng Cleantime Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

Sau khi một bên, luôn luôn có rất nhiều làm sạch để làm, và sau lễ Giáng sinh, bạn phải chuẩn bị cho mình để quay trở lại cuộc sống bình thường. Trong trò chơi mô phỏng này, bạn sẽ cho vay bạn bè của chúng tôi một tay với công việc buồn này ...

Điều khiển:
Sử dụng chuột để tương tác.

ActionAfterPartyCleantime