پس Cleantime حزب بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

پس از یک حزب است، همیشه وجود دارد بسیاری از تمیز کردن به انجام، و بعد از کریسمس، شما باید خود را برای بازگشت به زندگی عادی است. در این بازی شبیه سازی، شما دوستان ما در دست با این کار غمگین به من قرض بدهید ...

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

ActionAfterPartyCleantime