لباس رنگارنگ تا بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

امروز سری، لباس رنگارنگ در بالا، شروع می شود و من به شما اطمینان می دهم که این بازی هرگز به شما dissapoint خواهد شد! همیشه تضمین مقدار زیادی از لباس های متنوع. در این مد بازی شما قادر خواهید بود برای نگاهی به گرایش برای پاییز بعدی.

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

Dress UpColorful