Đầy màu sắc ăn mặc Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

Ngày nay, hàng loạt, màu sắc ăn mặc, bắt đầu và tôi đảm bảo với bạn rằng trò chơi sẽ không bao giờ dissapoint bạn! Nó luôn luôn đảm bảo một số lượng lớn quần áo khác nhau. Trong trò chơi thời trang này, bạn sẽ có thể để có một cái nhìn tại các xu hướng cho mùa thu tới.

Điều khiển:
Sử dụng chuột để tương tác.

Dress UpColorful