Lovele: Một cái gì đó đầy màu sắc Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   40 100% with 4 votes

Hãy thử một cái gì đó sống động và đầy màu sắc hơn ussual.

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

KidsGirlSeriesDress UpGirlsLoveleSomethingColorful