Đầy màu sắc ăn mặc 4 Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   11 50% with 2 votes

Trong game thứ tư của loạt phim đầy màu sắc ăn mặc, bạn sẽ có thể kết hợp các màu sắc khác nhau có sẵn và tìm hiểu rằng là táo bạo là nguyên tắc cơ bản khi kết hợp quần áo mà phải nhìn tốt với nhau. Được thiết kế thời trang của riêng bạn!

Điều khiển:
Sử dụng chuột để tương tác.

KidsColorfulDress