لباس رنگارنگ تا 4 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   11 50% with 2 votes

در بازی چهارم از سری لباس رنگارنگ تا، شما قادر خواهید بود به ترکیب رنگ های مختلف در دسترس است و یاد بگیرند که شجاعانه قانون اساسی است که هنگام ترکیب لباس است که باید به خوبی با هم. طراح مد خود باشید!

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

KidsColorfulDress