دختر کوکتل لباس بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

چه چیزی می تواند بیشتر طراوت، در یک روز گرم تابستانی، که نشسته در ساحل نوار مورد علاقه خود را شیک sipping یک کوکتل خوشمزه؟ اجازه بدهید 'را به این دختر نگاه است که باید خود را در ساحل شلوغ در مرکز توجه قرار! لباس تا این دختر کوکتل با گرم، تنگ مینی دامن برای نشان دادن خورشید او را بوسید پوست، همراه با بالا پایین گردن و یک جفت صندل پاشنه بلند، رنگارنگ بالا و نگاه خود را به او برنده عنوان ملکه زیبایی ساحل، البته. از آن لذت ببرید!

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

KidsGirlDress UpGirlsCocktail