اشکالات باش بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

حمله پشه با دو شمشیر خود را. اجازه ندهید که پشه به شما ضربه، یا شما یک زندگی از دست بدهند. کشتن بسیاری از پشه ها در یک زمان کوتاه برای به دست آوردن پاداش های دسته کوچک موسیقی جاز. کامل 10 سطح به آفت اطراف رایگان!

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

FunnyBash