Beauchamp از - بوگی باش بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   21 66.67% with 3 votes

شما قادر خواهید بود برای یادگیری به رقص کلاسیک به لطف نواختن پیانو باضربات تند و ضربهای به معلم دوستانه ما. سعی کنید به همان حرکت را به عنوان او، با فشار دادن دکمه های رنگارنگ.

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

AdventureBeauchampBoogieBash