Beauchamp - Boogie Bash Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   21 66.67% with 3 votes

Bạn sẽ có thể học nhảy cổ điển boogie-woogie nhờ giáo viên thân thiện của chúng tôi. Cố gắng làm cho các chuyển động tương tự như mình, nhấn nút đầy màu sắc.

Điều khiển:
Sử dụng chuột để tương tác.

AdventureBeauchampBoogieBash