Lỗi bash Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   10 100% with 1 votes

Tấn công mosquitos với hai thanh kiếm của bạn. Không để cho muỗi hit bạn, hoặc bạn sẽ mất một cuộc sống. Mosquitos giết nhiều người trong một thời gian ngắn để đạt được tiền thưởng combo. Hoàn thành 10 cấp độ để làm cho địch hại xung quanh miễn phí!

Điều khiển:
Sử dụng chuột để tương tác.

FunnyBash