Jungle Boogie Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   20 100% with 2 votes

Leo lên thang, lấy trái cây, swing từ cây nho và nhiều hơn nữa trong platformer này.

Điều khiển:
Sử dụng chuột để tương tác.

FunnyJungleBoogie