عناصر حباب بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

یکی دیگر از بازی حباب، اما این زمان در اطراف 'بسیاری از قدرت یو پی اس و عناصر بازی های جدید وجود دارد شلیک کنید.

کنترل بازی:
استفاده از ماوس را به تداخل می کنند.

BubblesTetrisAndroid Elements