Các yếu tố bong bóng Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

Một trò chơi bắn bong bóng, nhưng khoảng thời gian này có 'sa rất nhiều up sức mạnh và các yếu tố trò chơi mới.

Điều khiển:
Sử dụng chuột để tương tác.

BubblesTetrisAndroid Elements