Các yếu tố Metroid Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   73 70% with 10 votes

Hướng dẫn Samus Aran thông qua các Kim tự tháp nguy hiểm và phá hủy tất cả các Metroids và đánh bại Ridley.

Điều khiển:
Trái / phải phím mũi tên -. Di chuyển
phím mũi tên xuống -. Vịt
Phím mũi tên - điểm Gun
Z -.. Chuyển
X - cháy.

ArcadeAdventureActionShoot 'em UpMetroidElements