المان های Wii بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   73 70% with 10 votes

راهنمای ساموس آران از طریق هرم خطرناک و نابود کردن تمام Metroids ها و شکست ریدلی.

کنترل بازی:
چپ / راست کلیدهای پیکان - حرکت
پایین کلید فلش - اردک
بالا arrow کلید - نقطه تفنگ Z
-. انتخاب سریع یک انجمن X - آتش.

ArcadeAdventureActionShoot 'em UpMetroidElements