| Flash Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   31 75% with 4 votes

Một trong nhiều phiên bản của Tetris, helas không phải là tốt nhất.

Điều khiển:
Sử dụng mũi tên và phím dài.

PuzzleTetrisFlash