Anchorball Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   20 100% with 2 votes

Swing neo tại bóng để giữ bóng trong không khí!

Điều khiển:
Điều khiển: mũi tên để di chuyển -Left/Right-mũi tên để Swing Ancho

ActionAnchorball