4 رنگ چالش بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

توپ های رنگی در حال سقوط هستند و شما باید آنها را در کنار مربع که همان رنگ آن توپ ها است، بگیرد. شما می توانید با لمس کردن هر دو طرف صفحه، مربع را چرخانید. فقط با توجه به رنگ توپ و چهار رنگ مربع به طوری که شما می توانید به سرعت و به درستی چرخش مربع به طوری که توپ به سمت مربع با همان رنگ سقوط. شما اگر این کار را نکنید از دست می دهید و نمره نهایی شما بر اساس تعداد توپ هایی است که شما جمع آوری کرده اید.

کنترل بازی:
در بازی

Ball Mouse Skill Matching Html5 Touchscreen