Zymbols بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   20 100% with 2 votes

همه شما باید انجام دهید در این بازی بسیار سرد است با کلیک بر روی هر یک از نشانه های پیمایش به آنها را متوقف کند و بازی با نماد انتخاب خود را در یک ردیف برای پیشبرد به سطح بعدی. زمان در حال اجرا است بنابراین بسیار سریع می باشد. از آن لذت ببرید!

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

FunnyZymbols