Yuyu.tv تمیز کننده پنجره بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   51 83.33% with 6 votes

شما باید برای تمیز کردن تمامی پنجره ها از این ساختمان. مراقب باشید از مردم باز کردن پنجره ها.

کنترل بازی:
استفاده از نوار فضا برای تمیز کردن پنجره.
استفاده از کلید های arrow. در اطراف ساختمان حرکت می کند.

KidsGirlGirlsYuyu-tvWindowCleaner