تمیز کننده ویندوز بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   21 66.67% with 3 votes

شما وظیفه برای پاک کردن تمام پنجره ها از ساختمان است، اما شما نیز باید هشدار داده می شود که پنجره ها ممکن است باز کردن و یا برخی از گلدان های گل ممکن است سقوط که ممکن است کار خود را خراب کردن.

کنترل بازی:
کلیدهای پیکان - به حرکت فاصله
- برای تمیز کردن پنجره کلیک کنید.

ObstacleWindowsCleaner