شغل دیوانه بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   21 66.67% with 3 votes

کریستال از این ساختمان را تمیز می کند. مراقب باشید وقتی کسی یک پنجره باز می شود.

کنترل بازی:
کلیدهای پیکان - حرکت می کند فاصله
- پاک.

ObstacleCrazy