תפקיד מטורף משחק

תיאור משחק

הצבעה: האם אתה אוהב את המשחק הזה?   21 66.67% with 3 votes

לנקות את הגבישים של הבניין הזה. היזהר כאשר מישהו פותח חלון.

בקרות משחק:
מקשי חצים - העבר.
מקש רווח - נקיים.

ObstacleCrazy