دریایی از Glomp، بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

هدف شما این است برای کمک به ماهی زشت تخم مرغ به سرقت رفته خود را در این بازی در زیر آب خنده دار. موفق باشید!

کنترل بازی:
کلیدهای پیکان - حرکت می کند فاصله
- Chomp.

FishObstacleGlomp