ون سفید مرد بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   52 71.43% with 7 votes

پایان این دوره در زمان و از بین بردن 3 اتومبیل. از پلیس و roadworks.

کنترل بازی:
استفاده از کلید های arrow به تعامل.

DrivingActionWhite